ไม่ดื่มสุราก็ยังเสี่ยงตับแข็ง

โรคตับแข็งคืออะไร
เป็นภาวะของโรคตับเรื้อรังขั้นสุดท้าย เกิดจากการอักเสบเรื้อรัง ของตับ ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย เซลล์เนื้อตับ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตับไปทำให้เกิดพังผืดในตับเป็นปริมาณที่มาก จนตับไม่สามารถทำงานได้ตามปกติมีภาวะอื่นแทรกซ้อนตามมา โรคตับแข็งสามารถเกิดจากหลายสาเหตุได้แก่
1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากและเป็นระยะเวลานาน บางคนใช้แอลกอฮอล์เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเวลาดูหนัง18+ แล้วกลับติด
2. ไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่น ไวรัสตับอักเสบซีและบี
3. โรคทางพันธุกรรมเช่น ภาวะธาตุเหล็กในร่างกายเกิน ทำไมไม่สามารถขับธาตุเหล็กออกจากร่างกายได้หรือเป็นการได้รับธาตุเหล็กเกินในคนไทย ที่มีโรคเลือดจางธาลัสซีเมียรุนแรง จนต้องให้เลือดเพิ่มอยู่บ่อยๆ
4. ไขมันพอกที่ต่ำพบได้ในคนอ้วนหรือคนไข้เบาหวาน อาจจะเสียวน้อยลงเวลาดูหนัง18+
5. โรคภูมิแพ้ตัวเองที่เกิดในตับ
6. โรคท่อทางเดินน้ำดีฝ่อตั้งแต่แรกเกิด

อาการของโรคตับแข็งมีลักษณะอย่างไรบ้าง
ในช่วงแรกของอาการเกิดโรคแทบจะไม่พบอาการเลย หรือแสดงอาการได้น้อยมากโดยการที่แสดงก็ไม่จำเพาะเจาะจงเช่น เบื่ออาหารอ่อนเพลียคันตามตัวนอนไม่หลับต่อเมื่อการทำงานของตับแย่ลงก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา เช่น ท้องมาน ตัวตาเหลืองหรือดีซ่าน เท้าหรือตัวบวมอาเจียนออกมาเป็นเลือดน้ำหนักลด จากอาการของโรคมะเร็งตับ สร้างความเจ็บปวดจนไม่สามารถดูหนัง18+ได้

สิ่งสำคัญที่สุดคือการวินิจฉัยที่ถูกต้องจากนั้นการดูแลผู้ป่วยตับแข็งที่ควรทำได้แก่
1. หาสาเหตุของตับแข็งเพื่อรักษาให้ตรงจุด เช่น การให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบซีการดื่มแอลกอฮอล์ การให้ยาขับธาตุเหล็กหรือทองแดงการให้ยากดภูมิคุ้มกันเป็นต้น
2. ประเมินระยะของโรคตับแข็งเพื่อดูภาวะแทรกซ้อน เช่น การทำอัลตร้าซาวด์เพื่อดูน้ำในช่องท้อง อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อดูหลอดเลือดที่หลอดเลือดของที่กระเพาะอาหาร เป็นต้น
3. การคัดกรองมะเร็งโดยการเจาะเลือดและทำอัลตร้าซาวด์ทุก 6-12 เดือน
4. ให้วัคซีนที่จำเป็นโดยเฉพาะวัคซีนสำหรับป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
5. ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับระยะของโรคตับแข็ง หากไม่เป็นมากก็ออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากแล้วก็ควรจะงดการออกกำลังกายประเภทที่ต้องเบ่งแรงๆหรือเร็ว เพราะจะได้ไม่เพิ่มความดันในช่องท้องทำให้เส้นเลือดขอดแตกได้ รวมถึงงดดูหนัง18+
6. ดูภาวะโภชนาการให้เหมาะสม คือให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นหลายๆ มื้อถ้าหากินได้ครั้งละไม่มาก เนื่องจากมีอาการท้องมานและลดปริมาณเกลือต่อวัน สามารถเพิ่มโปรตีนโดยใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ยกเว้นผู้ป่วยมีภาวะซึม อาจจะพิจารณาให้เป็นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนเสริมสำเร็จรูปที่เหมาะกับคนไข้โรคตับแข็งได้