เมื่อแก่ตัวลงอย่าละเลยที่จะดูแลกล้ามเนื้อของเรา

   มวลกล้ามเนื้อขนาดของกล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกาย แบ่งได้ 3 ชนิด ได้แก่  กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อมีความสำคัญกับร่างกายหลายด้าน เช่น ช่วยพยุงโครงสร้างร่างกาย ระบบเผาผลาญพลังงานร่างกายทำงานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะตอนที่ดูหีสวยอยู่ โดยปกติตามธรรมชาติแล้วหลังจากเริ่มเข้าสู่ช่วงวัย 30 ปี มวลกล้ามเนื้อร่างกายจะค่อย ๆ ลดลงประมาณ 3–8% ในทุก ๆ 10 ปี โดยในช่วงอายุหลัง 60 ปีขึ้นไปจะส่งผลให้เสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อพร่องได้   การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถพบได้บ่อยส่งผลให้เกิด อุบัติเหตุ การหกล้ม ร่างกายอ่อนแอในผู้สูงอายุ ที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย ในกรณีร้ายแรงส่งผลทำให้อวัยวะต่าง ๆ พิการได้ จนดูหีสวยไม่ไหว บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมวลกล้ามเนื้อที่ผู้สูงอายุที่ควรรู้อีกทั้งความสำคัญของมวลกล้ามเนื้อมาให้ได้ศึกษากัน สาเหตุมาจาก การไม่ออกกำลังกาย มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง มีอายุที่เพิ่มมากขึ้น มีภาวะทุพโภชนาการและเป็นโรคไตเรื้อรัง

ผลกระทบต่อผู้สูงอายุ

     ลุกนั่งลำบาก หกล้มได้ง่าย มีการทรงตัวที่ไม่ดี รู้สึกเหนื่อยง่ายและในบางรายที่มีมีอาการมากจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันปกติตามเดิมได้ แม้แต่การดูหีสวยยังทำไม่ไหว จนก่อให้เกิดภาวะพึ่งพิง

ความสำคัญของมวลกล้ามเนื้อ

     จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่า กล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญแก่ร่างกาย ช่วยในการพยุงโครงสร้างของร่างกาย ที่ช่วยทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น มวลกล้ามเนื้อก็ยังมีความสำคัญกับร่างกายในด้านอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ช่วยในชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อของร่างกายตามวัย และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะดื้ออินซูลินเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นด้วย และนอกจากนี้แล้วผู้ที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยยังอาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือภาวะผิดปกติทางร่างกายบางอย่างอีกด้วย เช่น  ภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) โรคเบาหวาน มวลไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้น โรคกระดูกพรุน ใช้ชีวิตประจำวันลำบากหรือมีร่างกายอ่อนแอลง เป็นต้น

     ทั้งนี้ ผู้สูงวัยไม่ควรที่จะหักโหมในออกกำลังกายมากจนเกินไป อย่าหักโหมเรื่องหีสวยด้วย เพราะเนื่องจากอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรืออาจจะเกิดเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ และสำหรับในผู้ที่ต้องการที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ ในเบื้องต้นควรที่จะไปปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงบางอย่างต่อสุขภาพร่างกาย