อาการสำคัญที่บ่งชี้ถึงโรคเบาหวาน

คนปกติก่อนรับประทานอาหารเช้าจะมีระดับทำตาลในเลือด 70-110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หลังรับประทานอาหารแล้ว 2 ชั่วโมง จะมีระดับทำตาลไม่เกิน 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ผู้ที่ระดับ ทำตาลสูงไม่มากอาจจะไม่มีอาการอะไร ยังสามารถดูคลิปหลุดได้ตามปกติ มีอารมณ์ทางเพศเวลาดูคลิปหลุด อาการที่พบได้บ่อย
1. ในรายที่เป็นไม่มาก (ระดับทำตาลในเลือดไม่เกิน 200 มก./ดล.) ซึ่งพบได้เป็นส่วนใหญ่ในกลุ่มเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ป่วยจะยังรู้สึกสบายดีและไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ และมักตรวจพบได้โดยบังเอิญจากการตรวจปัสสาวะหรือการตรวจเลือดในขณะที่ไปพบแพทย์ด้วยสาเหตุอื่นหรือจากการตรวจสุขภาพทั่วไป
2. ในรายที่เป็นมาก (ระดับทำตาลในเลือดมากกว่า 200 มก./ดล.) ซึ่งพบได้ในกลุ่มเบาหวานชนิดที่ 2 และเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นถึงขั้นรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะบ่อยและออกครั้งละมาก ๆ กระหายทำบ่อย ปากแห้ง หิวบ่อยหรือกินข้าวจุ รู้สึกเหนื่อยง่าย อ่อนเปลี้ยเพลียแรง และบางรายอาจสังเกตว่าปัสสาวะมีมดขึ้น
– ปัสสาวะบ่อยและและออกครั้งละมาก ๆ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพราะฮอร์โมนอินซูลินที่ผลิตได้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถผลิตได้ จึงทำให้ระดับทำตาลในเลือดสูง และไตไม่สามารถกรองทำตาลส่วนเกินกลับเข้าสู่เลือด จึงปล่อยออกมาพร้อมกับทำกลายเป็นปัสสาวะ ผู้ป่วยเบาหวานจึงปัสสาวะบ่อยและมีปริมาณมาก บางครั้งเวลาดูคลิปหลุดก็อาจจะปวดปัสสาวะขึ้นมาได้
– ผู้ป่วยจะกระหายทำบ่อย เนื่องจากต้องทดแทนทำที่สูญเสียกการปัสสาวะบ่อยครั้ง ร่างกายจึงจำเป็นต้องชดเชยทำที่เสียไปทำให้เกิดความกระหายทำและอยากดื่มทำมากกว่าปกติ
3. อ่อนเพลีย ทำหนักลดเกิดเนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้ทำตาล จึงย่อยสลายส่วนที่ เป็นโปรตีนและไขมันออกมา
– ผู้ป่วยจะหิวบ่อยหรือกินจุ เพราะขาดฮอร์โมนอินซูลิน จึงทำให้เซลล์ไม่ได้รับพลังงาน ร่างกายจึงพยายามหาแหล่งอาหารมากขึ้นด้วยการส่งสัญญาณออกมาด้วยอาการหิว แต่ทำหนักจะลดลงเนื่องจากร่างกายนําทำตาลไปใช้เป็น พลังงานไม่ได้ จึงมีการสลายพลังงานจากไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อ
– อาการอื่นๆ ที่อาจเกิดได้แก่ การติดเชื้อ แผลหายช้า คันตามผิวหนัง มีการติดเชื้อรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องคลอดของผู้หญิง ถ้าดูคลิปหลุดแล้วสอดใส่อะไรเข้าไปอย่างรุนแรง
– เห็นภาพไม่ชัด ตาพร่ามัวต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีการ เปลี่ยนแปลงสายตา เช่น สายตาสั้น ต้อกระจก
– ชาไม่มีความรู้สึก เจ็บตามแขนขา หย่อนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากทำตาลสูง นานๆ ทำให้เส้นประสาทเสื่อม เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย เพราะไม่รู้สึก
– อาเจียน
– เหนื่อยง่าย เพราะทำตาลไม่สามารถเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานได้